Doktor Bo Kuritzén

Legitimerad läkare

Kontakt Läs mer

Välkommen!

Jag heter Bo Kuritzén och är privatläkare med snart 40 års erfarenhet inom olika specialiteter. Min mottagning finns på Birger Jarlsgatan 44 i Stockholm (nära Stureplan).

Förutom sjukvård kan jag också erbjuda hälsokontroller både för företag och för enskilda patienter.

Min formella specialitet är internmedicin. Jag har också under flera decennier och kontinuerligt skött patienter med diabetes, sjukdomar i mage och tarmar, lever, galla, bukspottkörtel (pancreas), hjärta och övrig cirkulation, lungor (ex astma, KOL och o bronkit), allergiska besvär, ödem (vätskeansamling i kroppen) och ledvärk. Under de senaste åren har jag handlagt ett växande antal patienter med övervikt, impotens-problem och hormonstörningar.

Har också tjänstgjort på neurologisk universitetsklinik. Här ingår bl a. migrän, huvudvärk, Parkinson, stroke och andra nervskador – sk neuropatier. Har också varit verksam vid beroende-klinik och vårdat patienter som lider av alkoholism, narkotika och droger och även tjänstgjort på klinik specialiserad på öron- näs- och sjukdomar. Jag har också tjänstgjort på rättsmedicinsk klinik.

Bland mina patienter finns även utbrändhet, ångestproblematik, utmattningsdepression, depression och sömnsvårigheter.

Under senaste åren har jag i allt större omfattning sysslat med medicinsk juridik. Jag har hjälpt ett ökande antal människor där försäkringskassan drar in sjukpenningen eller säger nej till sjukpension (permanent sjukersättning) trots att den försäkrade individen är arbetsoförmögen på grund av sjukdom. Till saken hör att Försäkringskassans egna läkare, som fattar beslut om sjukersättning, aldrig träffar och därför aldrig själva undersöker de drabbade patienterna. Det är jag kan ingripa med en utvidgad utredning och patienten kan då få rätt och får tillbaka sin sjukersättning.

Utfärdar intyg för körkort, fallskärmshoppning, sjöfart, inställd resa pga sjukdom, vanliga sjukintyg (sjukskrivning), pensionsintey, intyg för livförsäkring, adoption mm.

Också vad gäller vårdskador, tvister med försäkringsbolag (invaliditets-ersättning efter ex en bilolycka) och arbetsskador har jag skaffat mig en bred erfarenhet och i åtskilliga fall har patienten fått rättelse. Jag har sedan lång tid ett väl utvecklat nätverk med jurister och advokater.

Har också erfarenhet att tillsammans med jurister hjälpa kollegor (andra läkare) och annan vårdpersonal som anser sig illa behandlade av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), Socialstyrelsen (HSAN, Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd) eller av sina överordnade.

Har dessutom breddat min kompetens genom att ha tjänstgjort på öron-, näs– och halsklinik, på neurologisk universitetsklinik och även på undervisningssjukhus med inriktning på alkohol, narkotika och droger. Jag har också tjänstgjort på rättsmedicinsk klinik.

Vill du boka tid eller vill du veta mer – kontakta mig!

Vid behov går det bra att boka en video konsultation (Face Time) på nr: 070-555 02 70

Lediga akuttider varje dag – boka tid: 070-555 02 70

 

Läs mer om diagnoser

Gamla debattinlägg

Kontakt