Öron-, näs- och hals (ÖNH) sjukdomar

Kontakt Läs mer

Öron-, näs- och hals (ÖNH) sjukdomar är medicinska tillstånd som påverkar öronen, näsan och halsen. Det är en medicinsk specialitet som fokuserar på diagnos och behandling av sjukdomar och störningar i dessa områden. Här är några exempel på vanliga ÖNH-sjukdomar:

Öronsjukdomar:

Öroninfektioner (otit): Infektioner i örat kan påverka örontrumman (ytteröroninfektion) eller mellanörat (mediaotit). Det kan orsaka smärta, hörselnedsättning och eventuellt vätskeansamling.

Hörselnedsättning: Det kan vara tillfälligt eller permanent och kan vara resultatet av åldrande, infektioner, skador eller problem med hörselorganen.

Tinnitus: En uppfattning av ljud i öronen eller huvudet utan en yttre ljudkälla. Det kan vara i form av ringningar, visslingar eller brummande ljud.

Näsrelaterade sjukdomar:

Sinusinfektion (sinuit): Inflammation i bihålorna som orsakar symtom som blockerad näsa, ansiktssmärta och slemproduktion.

Allergisk rinit: En inflammatorisk reaktion i nässlemhinnan på grund av allergener som pollen, dammkvalster eller djurpäls. Det kan orsaka nästäppa, nysningar, kliande näsa och rinnsnuva.

Näspolyper: Växtliknande tillväxter som kan bildas i näsans slemhinna. De kan leda till nästäppa, minskad luktsinne och snarkning.

Halsrelaterade sjukdomar:

Halsinfektioner: Infektioner som tonsillit (halsmandelinflammation) eller faryngit (svalginflammation) orsakade av bakterier eller virus.

Halsbränna (gastroesofageal refluxsjukdom, GERD): Tillbakalöpning av magsyra i matstrupen, vilket orsakar symtom som halsbränna, sur smak i munnen och heshet.

Sömnapné: Ett tillstånd där andningen upprepade gånger störs under sömnen på grund av blockering eller begränsning av luftvägarna.

Behandlingen av ÖNH-sjukdomar beror på den specifika diagnosen och symtomen. Det kan omfatta läkemedel, livsstilsförändringar, kirurgi eller andra behandlingsmetoder. Vid misstanke om ÖNH-relaterade problem är det bäst att rådfråga en läkare inom öron-, näs- och halsspecialiteten för korrekt diagnos och behandling.