Fibromyalgi

Kontakt Läs mer

Att vara utsatt för fibromyalgi är inte roligt. Minsta tryck kan uppfattas som smärta, något som orsakar både sömnsvårigheter och stelhet hos många utsatta. Vi på Bo Kuritzéns läkarmottagning hjälper dig med behandling av- och rådgivning gällande din fibromyalgi.

Kort om fibromyalgi

Fibromyalgi är ett medicinskt syndrom som främst kännetecknas av långvarig smärta och allodyni i den mån att även lätta tryck kan uppfattas som smärta. Vanligt för patienter som lider av fibromyalgi är också att de till följd av sjukdomen drabbas av sömnsvårigheter, trötthet och stelhet i muskler och leder.

Fibromyalgi – Orsaker

Orsakerna till varför en person får fibromyalgi kan vara många. Det kan till exempel vara så att du under en längre tid har haft smärtor i kroppen innan dess att du utvecklat fibromyalgi. Det kan också vara så att stress, dålig sömn och enformiga rörelser kan bidra till att ge upphov till fibromyalgi.

Hur kan jag förebygga fibromyalgi?

Huruvida fibromyalgi kan förebyggas eller ej är fortfarande inte säkert. Det viktigaste är att du alltid känner efter ordentligt och är noggrann med att söka vård i ett tidigt skede.

Vad kan jag göra själv?

För dig som lider av fibromyalgi är det viktigt att du får så mycket fakta och info som möjligt om sjukdomen så att du på så vis kan leva ett så normalt liv som möjligt sjukdomen till trots. Även om motion och rörelse kan framkalla smärta, så är motion på sikt alltid bra för att stävja sjukdomen. Värme är också ett erkänt knep för att lindra fibromyalgi, till exempel att du som lider av det använder dig av värmekuddar för att på sig vis skapa en lindrande värme åt den ömma punkten.

Fibromyalgi – Fastställande- och diagnostisering

För att kunna fastställa diagnosen fibromyalgi krävs det att smärtan är spridd över hela kroppen på 11 av 18 särskilt definierade punkter samt att den har varit ihållande i minst tre månader.

De ömma punkterna som används för att ställa fibromyalgidiagnosen är fyra stycken på de övre delarna av bröstet, två på armarna och två på knäna. På kroppens baksida utgår man från sex punkter i nacken och skuldrorna samt fyra punkter runt höften.

Ungefär 75 procent av de som drabbas av fibromyalgi upplever problem med sömnstörningar och 70 procent lider av så stor trötthet att detta blir ett lika stort problem i vardagen som smärtan i sig. Vid fall av svår fibromyalgi har man även sett kognitiva symtom i form av koncentrationssvårigheter och minnessvårigheter.

Behandling av fibromyalgi

Eftersom man ännu inte riktigt vet vad det är som ligger till grund för- och orsakar fibromyalgi så finns där heller inget direkt botemedel. För patienter som lider av fibromyalgi handlar det snarare mer om att istället försöka förbättra livssituationen för den drabbade i den mån det går med hjälp av läkemedel och fysioterapi.

Läkemedel som används vid behandling av fibromyalgi är bland annat:

  • Tricykliska antidepressiva läkemedel
  • SNRI-preparat, till exempel Efexor som innehåller venlafaxin
  • Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet tramadol, exempelvis Tradolan kan i vissa fall användas

Om oss på Bo Kuritzén

Jag heter Bo Kuritzén och driver en liten läkarmottagning på Östermalm i centrala Stockholm. Jag är specialiserad på internmedicin, vilket bland annat omfattar mage (fetma, övervikt och relaterade sjukdomar), tarmar, lever, galla, bukspottkörtel samt hjärta och övrig cirkulation, exempelvis lungor.

I egenskap av läkare har jag även breddat min kompetens genom tjänstgöring på öron-, näsa- och halsklinik, på neurologisk universitets teknik samt även på undervisningssjukhus med inriktning på alkohol- och annan drogproblematik.

Utöver mina kompetenser i egenskap av specialistläkare har jag också stor kompetens och erfarenhet när det kommer till att utföra medicinsk-juridiska utredningar. Detta kan till exempel handla om tvister med försäkringsbolag och försäkringskassor. Utöver sjukvård kan jag också erbjuda mina patienter hälsokontroller, både för företag och enskilda patienter.

Lider du av fibromyalgi? Ta kontakt och sök hjälp redan idag

Om du lider av- eller misstänker att du kanske lider av fibromyalgi, ta då kontakt med mig, Bo Kuritzén, redan idag. Jag är expert på behandling av fibromyalgi och med lång erfarenhet inom sjukvården ser vi till att hitta en behandlingsmetod som passar dig bäst.