Migrän

Kontakt Läs mer

Migrän är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av återkommande och intensiva huvudvärksanfall. Det är en vanlig sjukdom som kan påverka både barn och vuxna.

Några symtom vid migrän:

Huvudvärk: ensidig pulserande huvudvärk, även om den ibland kan vara på båda sidor av huvudet. Smärtan kan vara måttlig till svår och förvärras vid fysisk aktivitet.

Aura: Vissa personer upplever en aura före huvudvärksfasen. Auran är en förbigående neurologisk störning som kan involvera synstörningar (till exempel synfältsbortfall eller blixtar av ljus), känselförändringar och ibland även svårigheter med tal eller muskelstyrka.

Illamående och kräkningar: Många personer med migrän upplever illamående, kräkningar och känslighet för ljud och ljus.

Vissa personer kan uppleva trötthet, irritabilitet, nackstelhet, svårigheter att koncentrera sig och förändrad aptit före eller under migränanfallet.

Orsaken till migrän är inte helt klarlagd. Man har diskuterat förändringar i blodkärlen och inflammatoriska komponenter.

Det finns olika faktorer som kan utlösa eller bidra till anfallen. Det kan vara ärftliga faktorer, hormonella förändringar, vissa livsmedel (till exempel choklad, ost eller rött vin), stress, sömnstörningar, miljöfaktorer eller förändringar i rutiner. Migrän kan vara mycket individuell, och triggers och symtom kan variera från person till person.

Behandlingen av migrän kan omfatta olika strategier. Det finns flera farmakologiska behandlingsalternativ – dvs. läkemedel – varav åtskilliga ligger i läkemedelsindustrins pipeline. Man kan också undvika kända utlösare för att lindra symtomen och förebygga anfall, samt att lära sig avslappningstekniker och anpassa livsstilen för att minska stress och främja en hälsosam sömn.

Om du lider av migrän rekommenderas det att du rådfrågar dr Bo Kuritzén för att få en korrekt diagnos och en individuellt anpassad behandlingsplan.