Stroke

Kontakt Läs mer

En stroke är en medicinsk term som beskriver en akut händelse som påverkar hjärnan. Det är en allvarlig medicinsk nödsituation som uppstår när blodflödet till en del av hjärnan plötsligt avbryts eller när det finns en blödning i hjärnan. När hjärnan inte får tillräckligt med blod och syre kan hjärnceller snabbt börja dö, vilket kan leda till permanent hjärnskada.

Det finns två huvudtyper av stroke:

Ischemisk stroke: Detta är den vanligaste typen av stroke och uppstår när en blodpropp bildas och blockerar blodflödet till en del av hjärnan. Detta kan ske antingen genom att en propp bildas direkt i hjärnan (trombotisk stroke) eller genom att en propp bildas någon annanstans i kroppen och sedan förs med blodet till hjärnan (embolisk stroke).

Hemorragisk stroke: Detta inträffar när ett blodkärl i hjärnan brister och blöder ut i hjärnvävnaden. Detta kan hända antingen på grund av ett svagt blodkärl som brister (aneurysm) eller på grund av en skada på ett blodkärl som orsakas av till exempel högt blodtryck eller trauma.

De vanligaste symtomen på stroke inkluderar plötslig förlust av känsel eller rörelse i ena halvan av kroppen, plötslig förvirring eller svårigheter att tala, plötslig synförlust eller dimsyn, svårigheter att gå eller koordinera rörelser, och plötslig och intensiv huvudvärk. Om du eller någon annan upplever dessa symtom är det viktigt att söka omedelbar medicinsk hjälp, eftersom snabb behandling kan minska risken för permanent hjärnskada och funktionsnedsättning.