Nervskada

Kontakt Läs mer

Nervskada eller neuropati är en medicinsk term som används för att beskriva skador eller sjukdomar i perifera nerver. Perifera nerver är de nerver som är utanför hjärnan och ryggmärgen och som sträcker sig till resten av kroppen, inklusive extremiteterna, organen och musklerna.

Neuropati kan orsakas av olika faktorer, inklusive fysisk skada på nerverna, infektioner, toxiner, genetiska faktorer och sjukdomar som diabetes. Skador på nerverna kan påverka deras förmåga att överföra signaler mellan hjärnan och kroppens delar, vilket kan leda till olika symtom.

Vanliga symtom på neuropati inkluderar:

Smärta: Många människor upplever en brännande, stickande eller elektrisk smärta i områden som påverkas av de skadade nerverna. Smärtan kan vara konstant eller förekomma i attacker.

Domningar och stickningar: Känslor av domningar, stickningar eller en ”krypande” känsla kan förekomma i de områden där nerverna är skadade.

Muskelsvaghet: Skador på motoriska nerver kan leda till muskelsvaghet och förlust av muskelkontroll.

Balansproblem: När nerverna som är ansvariga för att överföra information om balans och koordination påverkas kan det leda till problem med balans och svårigheter att gå.

Behandlingen av neuropati fokuserar vanligtvis på att hantera de underliggande orsakerna till sjukdomen och lindra symtomen. Det kan innebära användning av smärtlindring, mediciner för att behandla den underliggande sjukdomen, fysioterapi, sjukgymnastik eller andra rehabiliteringsmetoder.

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp – exempelvis hos Dr Bo Kuritzén – om du upplever symtom på neuropati eftersom tidig diagnos och behandling kan bidra till att förhindra ytterligare skador på nerverna och förbättra livskvaliteten.