Hjärtsjukdomar

Kontakt Läs mer

Det finns många olika sjukdomar och tillstånd som kan påverka hjärtat. Här är några vanliga exempel:

Kärlsjukdomar:

Kranskärlssjukdom: Detta är en sjukdom där blodkärlen som förser hjärtat med syre och näringsämnen blir förträngda eller blockeras på grund av plackuppbyggnad. Det kan leda till hjärtinfarkt (hjärtattack) eller angina pectoris (bröstsmärta).

Hjärtinfarkt: Det inträffar när blodtillförseln till en del av hjärtmuskeln blockeras, vanligtvis på grund av en blodpropp. Detta resulterar i skadad eller död hjärtvävnad.

Hjärtsvikt: Detta är en tillstånd där hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod för att möta kroppens behov. Det kan bero på försvagad hjärtmuskulatur efter en hjärtattack, högt blodtryck, klaffsjukdomar eller andra hjärtsjukdomar.

Hjärtklaffsjukdomar: Det finns flera typer av hjärtklaffsjukdomar, inklusive:

Aortastenos: Förtjockning eller förträngning av aortaklaffen, vilket minskar blodflödet från hjärtat.

Mitralisinsufficiens: Läckage av blod bakåt genom mitralisklaffen, vilket minskar effektiviteten hos hjärtats pumpfunktion.

Mitralisstenos: Förträngning av mitralisklaffen, vilket minskar blodflödet från vänster förmak till vänster kammare.

Arytmi: Detta är en oregelbunden hjärtrytm. Det kan innebära snabba, långsamma eller oregelbundna hjärtslag. Vissa arytmier är ofarliga, medan andra kan vara allvarliga och kräva medicinsk behandling.

Hjärtmuskelsjukdomar (kardiomyopatier): Dessa är sjukdomar som påverkar hjärtmuskeln och kan leda till försämrad hjärtfunktion. Det finns olika typer av kardiomyopatier, inklusive dilaterad kardiomyopati, hypertrofisk kardiomyopati och restriktiv kardiomyopati.

Det är viktigt att notera att detta bara är några exempel på hjärtsjukdomar, och det finns andra tillstånd och sjukdomar som kan påverka hjärtat. Om du har oro eller misstänker att du har en hjärtsjukdom eller har symtom som bröstsmärta, andfåddhet, oregelbunden hjärtrytm eller svimning – kontakta mig Dr Bo Kuritzén – för en korrekt diagnos och behandling.