Privatläkare

Kontakt Läs mer

Privatläkare

Läkare som arbetar utanför den reguljära och regionala sjukvården. Privatläkare finns inom nästan alla specialiteter. Konsultationsarvodet varierar från några hundra till flera tusen – ofta bereonde på vårdens kvalité och läkarens kompetens och engagemang. Statsapparaten anstränger sig för att minska antalet privatläkare: läkarens avtal med regionen förnyas ej, man skapar administrativa hinder som omöjliggör fortsatt verksamhet, läkarna trakasseras för att de ska upphöra med sin verksamhet läkarnas förskrivningsrätter (för narkotikaklassade läkemedel) dras in p löpande band och de som fortfarande har avtal med statsapparaten får sämre ersättning, varför de måste stänga sina mottagningar.