Sjukpenning

Kontakt Läs mer

Sjukpenning är en ekonomisk ersättning som betalas ut av Försäkringskassan i Sverige till personer som är sjuka och därför inte kan arbeta. Syftet med sjukpenning är att ge ekonomisk trygghet och stöd till personer som drabbats av sjukdom eller skada och tillfälligt inte kan utföra sitt arbete.

För att vara berättigad till sjukpenning måste man uppfylla vissa villkor, bland annat:

Sjukdomskrav: Man måste ha en sjukdom eller skada som medför att man inte kan arbeta.

Arbetsvillkor: Man måste ha haft en viss anställning eller varit egen företagare och betalat socialavgifter under en viss tid innan sjukdomen inträffade. Detta kallas för karensdagen, vilket innebär att man inte får sjukpenning för den första sjukdagen.

Läkarintyg: Man måste lämna in ett läkarintyg som styrker att man är sjuk och inte kan arbeta. Om du uppfyller kraven för sjukpenning, vänd dig gärna till Dr Bo Kuritzén för undersökning och sjukintyg.

Sjukpenning betalas ut från och med den sjunde dagen (karensdagen) efter att sjukdomen började och kan betalas ut under en viss period, vanligtvis upp till 364 dagar. Om sjukdomen varar längre än så kan man ansöka om förlängning eller övergå till andra ersättningar, som exempelvis sjukersättning eller aktivitetsersättning, beroende på arbetsförmågans påverkan.

Sjukpenningens storlek beräknas utifrån tidigare inkomst och betalas ut skattefritt. Det finns också olika regler för hur länge man kan få sjukpenning beroende på ålder och anställningens längd.

Det är viktigt att notera att sjukpenning endast är en del av det svenska socialförsäkringssystemet och att det finns andra förmåner och stöd som kan vara tillgängliga för personer med sjukdom eller funktionsnedsättning.