Medicinska intyg

Kontakt Läs mer

Ett medicinskt intyg är ett dokument som utfärdas av en läkare eller annan behörig medicinsk professionell. Det används vanligtvis för att bekräfta eller verifiera en persons medicinska tillstånd eller förmåga att utföra vissa aktiviteter. Här är några vanliga typer av medicinska intyg:

Sjukintyg: Detta intyg utfärdas vanligtvis av en läkare för att bekräfta att en person är sjuk och därför inte kan arbeta eller delta i vissa aktiviteter under en viss tidsperiod.

Friskintyg: Detta intyg utfärdas för att bekräfta att en person är frisk och kan delta i olika aktiviteter, till exempel idrottsevenemang, resor eller anställning.

Arbetsintyg: Detta intyg utfärdas vanligtvis av en läkare för att bedöma en persons fysiska eller psykiska förmåga att utföra vissa arbetsuppgifter. Det kan krävas av arbetsgivare vid anställning eller för att bedöma arbetsrelaterade skador eller sjukdomar.

Skolintyg: Detta intyg används oftast inom utbildningsmiljöer för att bekräfta en elevs medicinska tillstånd och behov av särskilda åtgärder eller anpassningar i skolmiljön.

Reseintyg: Vissa länder kan kräva att besökare har ett medicinskt intyg som bekräftar att de inte har vissa smittsamma sjukdomar eller för att ge tillstånd för vissa medicinska föremål att tas med under resor.

Kontakta Dr Bo Kuritzén få rätt vägledning och information om vilket slags intyg du behöver och hur du kan få det utfärdat.