Bukspottskörteln

Kontakt Läs mer

Det finns flera olika sjukdomar och tillstånd som kan påverka bukspottskörteln. Här är några vanliga exempel:

Pankreatit: Pankreatit är inflammation i bukspottskörteln. Det kan vara akut eller kronisk. Akut pankreatit uppstår plötsligt och orsakar allvarlig buksmärta, illamående, kräkningar och feber. Kronisk pankreatit är en långvarig inflammation som kan leda till permanent skada på bukspottskörteln och symtom som smärta, matsmältningsproblem och viktförlust.

Pankreascancer: Pankreascancer är en allvarlig form av cancer som uppstår i bukspottskörteln. Det är vanligtvis svårt att upptäcka tidigt och sprider sig snabbt till andra delar av kroppen. Symtom kan inkludera buksmärta, viktförlust, gul hud eller ögonvitorna (ikterus) och matsmältningsbesvär.

Diabetes: Bukspottskörteln spelar en viktig roll i produktionen av insulin, ett hormon som reglerar blodsockernivåerna. Om bukspottskörteln inte kan producera tillräckligt med insulin eller om kroppen blir resistent mot insulinet, kan diabetes utvecklas. Diabetes kan leda till höga blodsockernivåer och olika komplikationer.

Pankreascystor: Pankreascystor är vätskefyllda säckar som bildas i bukspottskörteln. De kan vara godartade eller potentiellt cancerösa. Vissa cystor är asymptomatiska och upptäcks av en slump, medan andra kan orsaka smärta, matsmältningsproblem eller blockering av gallgångarna.

Autoimmun pankreatit: Detta är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem attackerar och skadar bukspottskörteln. Det kan leda till inflammation och ärrbildning, vilket kan påverka bukspottskörtelns funktion.

Det är viktigt att notera att dessa är bara några exempel på bukspottskörtelrelaterade sjukdomar, och det finns andra tillstånd och sjukdomar som kan påverka bukspottskörteln. Om du misstänker att du har en bukspottskörtelsjukdom eller har symtom som oroar dig – kontakta mig dr Kuritzén, för en korrekt diagnos och behandling.