Utbrändhet privatläkare Stockholm

Kontakt Läs mer

Utbrändhet privatläkare Stockholm – Boka tid

Utbrändhet, även känd som utmattningssyndrom, är ett tillstånd av kroniskt utmattningssyndrom som uppstår som ett resultat av långvarig och överväldigande fysisk, känslomässig eller mental stress. Det är vanligtvis relaterat till arbete, men det kan också uppstå i andra områden av livet, såsom i personliga relationer eller i skolan.

Kronisk trötthet: En känsla av att vara ständigt utmattad, även efter vila och sömn.

Emotionell utmattning: Känslor av nedstämdhet, hopplöshet, apati och brist på motivation.

Mentalt nedsatt förmåga: Svårigheter att koncentrera sig, minnesproblem och minskad kognitiv prestation.

Fysiska symtom: Huvudvärk, muskelsmärta, magproblem och sömnstörningar.

Ökad irritabilitet: Känslor av frustration, ilska och bristande tålamod.

Utbrändhet kan uppstå när en person upplever långvarig stress och är inte tillräckligt återhämtad eller har otillräckliga resurser för att hantera den stressen. Det kan vara en kombination av arbetsrelaterade faktorer, såsom höga krav, låg kontroll över arbetsuppgifterna och bristande stöd från arbetsmiljön, samt personliga faktorer, såsom perfektionism och svårigheter att sätta gränser.

För att hantera och återhämta sig från utbrändhet är det viktigt att ta itu med de underliggande orsakerna till stressen och göra förändringar i livsstil och arbetsmiljö. Det kan innebära att minska arbetsbelastningen, lära sig att hantera stress genom avslappningstekniker eller terapi, upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och fritid, och söka socialt och emotionellt stöd från nära och kära eller bland arbetskamrater.

Det är viktigt att söka professionell hjälp om man misstänker utbrändhet eller om symtomen är allvarliga och påverkar ens dagliga funktion och välbefinnande. Dr Bo Kuritzén kan ge en noggrann bedömning, ställa en diagnos och ge vägledning om lämpliga behandlingsalternativ och stödresurser för att underlätta återhämtning.

Utbrändhet privatläkare Stockholm