Ödem är ett tillstånd där överflöd av vätska samlas i kroppens vävnader. Det kan förekomma främst i nedre delen av kroppen, särskilt i fötterna, benen och fotlederna, men det kan också uppstå på andra områden. Den vanligaste orsaken till ödem är att vätska läcker ut i vävnaderna på grund av utvidgade eller läckande blodkärl. I sådana fall kan lymfsystemet ha svårt att dränera vätskan effektivt.

Det finns många olika orsaker till ödem. Dessa kan inkludera hög konsumtion av salt, långvarig stående eller sittande, graviditet, hormonella förändringar, hjärtsvikt, njursjukdomar, leverproblem, lymfsystemstörningar, trauma eller infektioner. Vissa läkemedel, särskilt blodtrycksmediciner (tex. kalcium-blockare) och steroider, kan också orsaka ödem.

Symptomen på ödem kan inkludera svullnad och spänd hud, en känsla av tyngd, förhårdnader eller ömhet i berörda områden, samt en glansig hud eller märken från fingeravtryck. Ödem förbättras vanligtvis när den underliggande hälsoproblemet behandlas. Om ödem-symptomen är allvarliga eller återkommande bör du söka Dr Kuritzén för medicinsk hjälp.

Dr Kuritzén kan utföra olika tester för att fastställa orsaken till ödem. Behandlingen kan variera beroende på den underliggande orsaken. Vanliga behandlingsmetoder för ödem kan innefatta att reglera vätske- och saltintaget, hålla benen höjt, utföra lämpliga övningar, använda elastiska bandage eller kompressionskläder, läkemedelsbehandling eller användning av ödemdämpande behandlingar.

Om du har symtom eller oro relaterat till ödem är det viktigt att rådfråga Dr Kuritzén som kan ge dig den mest korrekta informationen angående dina specifika problem.