Internmedicin

Kontakt Läs mer

Internmedicin

Internmedicin är en medicinsk specialitet som fokuserar på diagnos, behandling och förebyggande av sjukdomar i inre organ och system i kroppen. Det omfattar ett brett spektrum av sjukdomar och tillstånd, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, mag- och tarmproblem, njur- och urinvägssjukdomar, endokrina sjukdomar, infektionssjukdomar och immunologiska störningar.

Internmedicinläkare, även kända som internister eller internmedicinska specialister, är utbildade att diagnostisera och behandla komplexa medicinska tillstånd. De har en bred kunskap om olika organ- och systemsjukdomar och har kompetens att hantera patienter med multipel samtidig sjukdom, även kallat mångsjuklighet.

Internmedicin omfattar också preventiv vård och hälsorådgivning. Internister kan vara involverade i att utvärdera riskfaktorer för olika sjukdomar, genomföra screeningundersökningar och ge råd om livsstilsförändringar för att främja hälsa och förebygga sjukdomar.

Om en patient har en specifik sjukdom eller ett tillstånd som kräver specialistkunskap inom ett visst område, kan en internmedicinläkare hänvisa patienten till en mer specialiserad specialist, såsom en kardiolog för hjärtproblem eller en gastroenterolog för mag-tarmproblem.