Försäkringskassan

Kontakt Läs mer

Försäkringskassan är en myndighet i Sverige som ansvarar för att administrera och betala ut olika socialförsäkringsförmåner till medborgare som är bosatta i landet. Dess huvuduppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för medborgarna i olika livssituationer genom att tillhandahålla olika former av socialförsäkringar.

De vanligaste förmånerna som Försäkringskassan hanterar inkluderar:

Sjukpenning: Ekonomisk ersättning för den som är sjuk och inte kan arbeta.

Föräldrapenning: Ersättning för föräldrar som är föräldralediga för att ta hand om sina barn.

Barnbidrag: Ekonomiskt stöd som utbetalas för barn under 16 år.

Handikappersättning: Ersättning för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Aktivitetsersättning: Ekonomisk ersättning för personer som har varaktiga och omfattande arbetsbegränsningar.

Bostadsbidrag: Ekonomiskt stöd för att hjälpa till med bostadskostnader för personer med låga inkomster.

Försäkringskassan har också en viktig roll i att administrera andra socialförsäkringsområden, såsom arbetsskadeersättning, rehabilitering och stöd för personer med funktionsnedsättning.

Försäkringskassan finansieras genom skatter och avgifter som arbetsgivare och arbetstagare betalar in i det svenska socialförsäkringssystemet. Myndigheten är oberoende och drivs av staten för att säkerställa att medborgarna får rättmätiga förmåner och stöd i olika livssituationer.