Sjukdomar i mage & tarmar

Kontakt Läs mer

Här är några exempel på sjukdomar som kan påverka magen och tarmarna:

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD): En sjukdom där magsyra och matsmältningsenzymer rinner upp i matstrupen och orsakar halsbränna och sura uppstötningar.

Magsår: Sår i magslemhinnan eller den övre delen av tunntarmen, vanligtvis orsakade av en infektion med bakterien Helicobacter pylori eller användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

Crohns sjukdom: En kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som kan påverka vilken del av mag-tarmkanalen som helst, från munnen till ändtarmen. Det leder till inflammation, sår och smärta.

Ulcerös kolit: En annan form av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som huvudsakligen påverkar tjocktarmen och ändtarmen. Det orsakar inflammation och sår i tarmväggarna.

Irritable Bowel Syndrome (IBS): En funktionell tarmsjukdom som kännetecknas av magsmärtor, diarré eller förstoppning, uppblåsthet och förändrad avföringsvanor utan några synliga anatomiska förändringar i tarmen.

Celiaki: En autoimmun sjukdom där immunsystemet reagerar på gluten, vilket leder till skador på tunntarmens slemhinna. Det kan orsaka buksmärtor, diarré, viktminskning och näringsbrist.

Divertikulit: En inflammation eller infektion i divertiklar, små fickor eller påsar som bildas på tarmväggarna, vanligtvis i tjocktarmen. Det kan orsaka buksmärtor, feber, förändrad tarmrörelse och blödning.

Gastroenterit: En inflammation i mag- och tarmkanalen oftast orsakad av en infektion med virus, bakterier eller parasiter. Symtom inkluderar kräkningar, diarré, magkramper och illamående.

Dessa är bara några exempel och det finns många fler sjukdomar som kan påverka mage och tarmar. Om du misstänker att du har några symptom eller oroar dig över din hälsa kan du kontakta mig (bo@kuritzen.se eller tel 0705550270) för en korrekt diagnos och behandling.