Beroendeklinik

Kontakt Läs mer

Läkemedelsberoende, också känt som drogberoende, är en tillstånd där en person utvecklar en fysisk och/eller psykisk beroendeframkallande relation till ett läkemedel. Detta kan inkludera receptbelagda läkemedel eller illegala droger.

Läkemedelsberoende involverar vanligtvis ett behov av att regelbundet ta läkemedlet för att undvika obehagliga abstinenssymtom eller för att uppnå en önskad effekt. Personer som är beroende av ett läkemedel kan ha svårt att kontrollera sitt bruk och kan fortsätta att ta läkemedlet trots skadliga konsekvenser för deras hälsa, relationer och allmän funktion.

Beroende av läkemedel kan ha både fysiska och psykiska komponenter. Fysiskt beroende innebär att kroppen har anpassat sig till läkemedlet och att utsättning kan leda till obehagliga fysiska symtom. Psykiskt beroende handlar om den känslomässiga och psykologiska trängtan efter att använda läkemedlet för att uppnå en önskad effekt eller för att hantera negativa känslor eller stress.

Läkemedelsberoende kan påverka människors liv på många sätt och kan leda till negativa konsekvenser som försämrad fysisk och mental hälsa, försämrad funktionalitet i arbete eller skola, problem i relationer, ekonomiska svårigheter och juridiska problem.

Behandlingen av läkemedelsberoende kan vara en komplex process och varierar beroende på typen av läkemedel och individens behov. Vanliga behandlingsmetoder inkluderar medicinering för att hantera abstinenssymtom och cravings, terapi (individuell eller grupp), stödgrupper och rehabiliteringsprogram. Målet är att hjälpa personen att uppnå och behålla en drogfri livsstil och att främja fysisk och psykisk hälsa.

Om du eller någon du känner lider av läkemedelsberoende är det viktigt att söka professionell hjälp och stöd från en läkare, beroendespecialist eller annan kvalificerad vårdgivare.