Parkinson

Kontakt Läs mer

Parkinsons sjukdom är en neurologisk störning som påverkar rörelseförmågan. Det är en kronisk och progressiv sjukdom som orsakas av degenerationen av dopaminproducerande celler i hjärnan. Dopamin är en signalsubstans som spelar en viktig roll i att kontrollera rörelse och koordination.

De primära symptomen på Parkinsons sjukdom inkluderar skakningar (ofrivilligt darrande), stelhet i musklerna, bradykinesi (försämrad rörelseförmåga) och postural instabilitet (balansproblem). Andra symptom kan inkludera gångstörningar, minskad ansiktsuttryck, svårigheter med tal och kognitiva problem.

Den exakta orsaken till Parkinsons sjukdom är ännu inte känd, men man tror att det innefattar en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Även om sjukdomen främst drabbar äldre personer kan den också uppträda hos yngre människor, vilket kallas tidig debut av Parkinsons.

Det finns för närvarande inget bra botemedel mot Parkinsons sjukdom, men det finns behandlingsalternativ tillgängliga för att hantera sjukdomens symptom. Läkemedel som levodopa, dopaminagonister och MAO-B-hämmare används ofta för att lindra symtomen. Dessutom kan kirurgi, fysioterapi, talterapi och andra rehabiliteringsmetoder vara användbara för att förbättra livskvaliteten för personer med Parkinsons sjukdom.