Arbetsoförmåga

Kontakt Läs mer

Arbetsoförmåga, också känt som arbetsoförmåga, innebär att en person inte är kapabel att utföra sitt arbete på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det betyder att personen inte kan utföra sina arbetsuppgifter som förväntat och därmed inte kan delta i arbetslivet på det sätt som krävs för att upprätthålla anställningen.

Arbetsoförmåga kan vara temporär eller permanent, beroende på orsaken till den nedsatta arbetsförmågan. Till exempel kan en person vara arbetsoförmögen under en kortare period på grund av en akut sjukdom eller skada, och denna oförmåga kan förväntas återhämta sig över tiden. Å andra sidan kan vissa funktionsnedsättningar eller kroniska sjukdomar leda till en permanent arbetsoförmåga.

Arbetsoförmåga är ett viktigt ämne inom arbetsrätten, försäkringssystem och socialtjänst, då det kan påverka en individs ekonomiska situation och förmåga att leva ett självständigt liv. Många länder har system för sjukförsäkring och socialförsäkring som kan ge ekonomiskt stöd till personer som är arbetsoförmögna och inte kan arbeta på grund av hälsoproblem. Försäkringsinstitut eller myndigheter bedömer oftast graden av arbetsoförmåga för att fastställa vilket stöd som bör tillhandahållas till den enskilda individen.