Leversjukdomar

Kontakt Läs mer

Det finns flera olika sjukdomar och tillstånd som kan påverka levern:

Fettlever: Detta är en sjukdom där fett ansamlas i levern. Det kan vara alkoholrelaterat eller icke-alkoholrelaterat, beroende på orsaken. Icke-alkoholrelaterad fettlever kan vara förknippad med fetma, insulinresistens eller diabetes.

Hepatit: Det finns flera typer av hepatit, inklusive hepatit A, hepatit B och hepatit C. Dessa är virala infektioner som orsakar inflammation i levern. Hepatit B och C kan bli kroniska och leda till långvariga leverskador.

Levercirros: Detta är ett avancerat stadium av leverfibros, där ärrvävnad bildas i levern på grund av långvarig skada. Vanliga orsaker inkluderar alkoholmissbruk, hepatit B eller C, fettlever och autoimmuna sjukdomar. Levercirros kan leda till leverfel och komplikationer som levercancer.

Levercancer: Levercancer kan vara primär, vilket innebär att cancercellerna börjar i levern, eller metastatisk, vilket innebär att cancerceller från andra delar av kroppen sprids till levern. Risken för levercancer är högre hos personer med levercirros eller kronisk hepatit B eller C.

Autoimmun hepatit: Detta är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem attackerar levern och orsakar inflammation. Orsaken till autoimmun hepatit är okänd.

Det är viktigt att notera att detta är bara några exempel på leverrelaterade sjukdomar, och det finns andra tillstånd och sjukdomar som kan påverka levern. Om du misstänker att du har en leverrelaterad sjukdom eller har frågor om din leverhälsa är du välkommen till mig för en korrekt diagnos och behandling.