Utmattningsdepression privatläkare Stockholm

Kontakt Läs mer

Utmattningsdepression privatläkare i Stockholm – Boka tid

Utmattningsdepression, även känd som utbrändhetssyndrom eller kliniskt utmattningssyndrom, är en form av depression som är kopplad till långvarig och överväldigande fysisk, mental eller emotionell utmattning. Det är vanligtvis resultatet av långvarig stress eller överarbete och kan påverka människor i olika yrken och livssituationer.

Symtomen på utmattningsdepression kan variera från person till person, men de vanligaste inkluderar:

Utmattning: Känsla av extrem trötthet och brist på energi som inte förbättras av vila eller sömn.

Emotionell utmattning: Känsla av överväldigande känslomässig utmattning, inklusive nedstämdhet, irritabilitet, ilska eller apati.

Kognitiva problem: Svårigheter med koncentration, minnesproblem och nedsatt uppmärksamhet.

Sömnproblem: Svårigheter att somna, vakna upp under natten eller känna sig oförnyad efter sömn.

Fysiska symptom: Huvudvärk, muskelsmärta, matsmältningsbesvär och andra kroppsliga besvär utan en tydlig medicinsk orsak.

Utmattningsdepression uppstår vanligtvis som ett resultat av en kombination av faktorer, inklusive höga arbetskrav, brist på återhämtning, dålig arbetsmiljö, personliga stressfaktorer och bristande coping-strategier. Det är viktigt att komma ihåg att det är en verklig medicinsk sjukdom och inte bara en reaktion på tillfällig stress.

Behandlingen av utmattningsdepression innefattar vanligtvis en kombination av medicinering, psykoterapi och livsstilsförändringar. Det kan vara nödvändigt att minska arbetsbördan, sätta upp gränser, förbättra sömnen, öva avslappningstekniker och göra aktiviteter som främjar återhämtning och välbefinnande.

Om du eller någon du känner upplever symtom på utmattningsdepression, är det viktigt att söka hjälp från en kvalificerad sjukvårdspersonal som exempelvis Dr Bo Kuritzén. Han kan utvärdera din situation och ge dig lämplig behandling och stöd.

Utmattningsdepression privatläkare Stockholm