Hormonstörningar

Kontakt Läs mer

Hormonstörningar innebär avvikelser eller obalanser i hormonproduktionen eller hormonfunktionen i kroppen. Hormoner är kemiska budbärare som produceras av olika körtlar i kroppen och reglerar olika biologiska processer och funktioner.

Det finns olika typer av hormonstörningar som kan påverka olika delar av kroppen och ha olika orsaker. Några vanliga hormonstörningar:

Sköldkörtelrubbningar: Sköldkörteln producerar hormoner som reglerar ämnesomsättningen. Hypotyreos innebär att sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormoner, medan hypertyreos innebär överproduktion. Vanliga symtom inkluderar trötthet, viktökning eller viktnedgång, förändrad aptit och humörsvängningar.

Diabetes: Diabetes är en störning i insulinproduktionen eller insulinkänsligheten, vilket leder till höga blodsockernivåer. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem attackerar de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. Typ 2-diabetes beror oftast på en kombination av genetiska och livsstilsfaktorer och kan vara relaterad till övervikt, dålig kost och bristande fysisk aktivitet.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS): PCOS är en hormonell störning som bara drabbar kvinnor. Sjukdomen kännetecknas av obalanser i könshormonerna, vilket kan leda till oregelbunden menstruation, cystbildning på äggstockarna, ökad hårväxt och viktökning.

Hypogonadism: Innebär att könshormonerna inte produceras i tillräcklig mängd. Det kan påverka både män och kvinnor och kan leda till infertilitet, sexuell dysfunktion, minskad libido och andra symtom relaterade till brist på könshormoner.

Cushings syndrom: Uppstår när kroppen utsätts för ett överskott av kortisol. Det kan bero på långvarig användning av kortikosteroidläkemedel eller på en tumör som producerar för mycket kortisol. Symtomen inkluderar viktökning (särskilt runt ansikte och bål), högt blodtryck, hudförändringar och muskelsvaghet.

Dessa är bara några exempel på hormonstörningar, och det finns många andra tillstånd som kan påverka hormonbalansen i kroppen. Om du misstänker att du har en hormonstörning är det viktigt att du kontaktar Dr Bo Kuritzén för att få en korrekt diagnos och behandling eller slussa dig vidare till endokrinologisk klinik.