Det finns flera sjukdomar och tillstånd som kan påverka gallvägarna. Här är några exempel:

Gallstenar: Gallstenar är hårda utfällningar som bildas i gallblåsan eller gallgångarna. De kan vara små som sandkorn eller stora som golfbollar. Gallstenar kan blockera gallgångarna och orsaka smärta, inflammation och andra komplikationer.

Gallblåseinflammation (kolecystit): Detta är en inflammation i gallblåsan, vanligtvis orsakad av gallstenar som blockerar gallblåsans utlopp eller gallgångarna. Det kan leda till smärta i övre delen av magen, feber och illamående.

Primär skleroserande kolangit (PSK): Detta är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar gallgångarna både inom och utanför levern. Det resulterar i inflammation, ärrbildning och förträngning av gallgångarna, vilket kan leda till gallstas (blockering av gallflödet) och leverskador.

Gallgångscancer: Detta är en cancerform som påverkar gallgångarna, som är rören som transporterar galla från levern till gallblåsan och tarmarna. Gallgångscancer kan vara svår att upptäcka tidigt och tenderar att sprida sig snabbt.

Biliär atresi: Detta är en sällsynt sjukdom där gallgångarna är underutvecklade eller helt blockerade från födseln. Det resulterar i gallstas och leverskador hos spädbarn.

Det är viktigt att notera att gallvägssjukdomar kan vara allvarliga och kräva medicinsk behandling. Om du misstänker att du har problem med gallvägarna eller har symtom som smärta i magen, gul hud eller ögonvitorna, illamående eller feber – kontakta mig – dr Kuritzén, för en korrekt diagnos och behandling.