Narkotika & Droger

Kontakt Läs mer

Narkotika, även känt som droger eller rusmedel, är kemiska ämnen som kan påverka det centrala nervsystemet och förändra sinnesstämning, medvetandetillstånd, perception, kognition och beteende. Narkotika kan ha både medicinska och icke-medicinska användningsområden och klassificeras vanligtvis i olika kategorier baserat på deras effekter och risker.

Det finns olika typer av narkotika:

Opioider: Dessa inkluderar läkemedel som morfin, heroin, kodein och fentanyl. Opioider används ofta för att lindra smärta, men de kan också orsaka eufori och beroende.

Centralstimulerande medel: Exempel på centralstimulerande medel är kokain, amfetamin och metylfenidat (Ritalin). Dessa läkemedel ökar aktiviteten i hjärnan och kan ge upphov till känslor av ökad energi och eufori.

Cannabis: Cannabis är en växtbaserad drog som innehåller cannabinoider, inklusive delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), som är den huvudsakliga psykoaktiva komponenten. Cannabis kan konsumeras genom att rökas, ätas eller inhaleras och kan ge upphov till eufori, avslappning och förändrad perception.

Hallucinogener: Dessa inkluderar substanser som LSD, psilocybin (svampar) och peyote. Hallucinogener kan ge upphov till intensiva förändringar i perception, medvetandetillstånd och känslor.

Depressiva medel: Alkohol, barbiturater och bensodiazepiner är exempel på depressiva medel som kan minska hjärnaktiviteten och inducera avslappning, minskad ångest eller sömnighet.

Det är viktigt att notera att användning av narkotika kan vara farligt och olagligt om de inte används under medicinsk övervakning och enligt rättsliga föreskrifter. Missbruk eller överdriven användning av narkotika kan leda till allvarliga konsekvenser för hälsan, inklusive beroende, skador på organ, psykisk ohälsa, kognitiva problem och sociala och juridiska problem.

Det är alltid bäst att rådgöra med medicinska – som Dr Bo Kuritzén –  eller beroendespecialister för att få korrekt information och hjälp när det gäller användning av läkemedel och eventuella beroendeproblem.