Specialistläkare IBS

Kontakt Läs mer
Har du problem med magen och misstänker att du lider av ibs? Då behöver du genast komma i kontakt med en specialistläkare ibs.

Du löper inte risk att dö men skulle det visa sig att du har en irriterad tjocktarm, dvs ibs eller en liknande åkomma, är du värd att få hjälp så snart som möjligt. Det florerar många rykten om vad ibs innebär.

Kort beskrivet är det helt ofarligt och har inget att göra med cancer eller inflammation. Däremot kan symtomen kännetecknas av bl a oregelbunden avföring, obehagskänsla, buksmärtor, oregelbundna toalettbesök etc. Därför bör den som regelbundet känner av några av dessa symtom omedelbart söka upp en specialistläkare ibs.

Kontakta din specialistläkare IBS

En inte alldeles ovanlig föreställning är att ibs är kopplat till psykiatriska problem. Det kan inte uteslutas men är på intet sätt den enda förklaringen, trots att ångest och depression är en överrepresenterad orsak.

Idag känner man inte till den egentliga orsaken till ibs. Psykologiska faktorer kan både utlösa och förstärka symtomen. Däremot är karaktärsdragen varierande så det är inte alltid så enkelt att konstatera orsaken. För att ställa en ibs diagnos när patienten kommer i kontakt med sin specialistläkare ibs så utgår man till stor del ifrån den sjukdomshistoria patienten berättar om. Hittar inte din specialistläkare ibs någon tydlig faktor till dina besvär vid kroppsundersökningen kan det vara aktuellt med laboratorietester för att antingen konstatera eller utesluta andra former av diagnoser, så som exempelvis tjocktarmscancer, laktosintolerans, inflammatorisk tarmsjukdom, mikroskopisk kolit, glutenintolerans etc.

Eftersom vi idag inte lyckats konstatera orsaken till ibs finns det lika många förklaringar och botemedel som det finns drabbade. Det viktiga när du har problem i magtrakten är att du dels söker en specialistläkare ibs och vad viktigare är, att du blir tagen på allvar. Därför är du varmt välkommen till Dr Bo Kuritzén Leg. Läkare, Birger Jarlsgatan 44 i Stockholms City, med mångårig erfarenhet av magproblem.

Här kan du läsa mer om min verksamhet

Här är vägbeskrivningen till min mottagning