Privatläkare diabetes Stockholm

Kontakt Läs mer
Att drabbas av diabetes kan kännas både skrämmande och oroväckande. Frågorna kan bli många och det är viktigt att ha en god kommunikation med sin läkare. Detta kan vara ett problem inom öppenvården då läkare byts ut ofta. Man får träffa nya doktorer var och varannan gång. Många väljer därför att vända sig till en privatläkare diabetes Stockholm då man vet att man har samma läkare år ut och år in.

Söker du en skicklig privatläkare diabetes Stockholm?

Det finns två olika former av diabetes som man kan säga är de vanligaste och mest kända. Det är diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Man kan lite förenklat säga att typ 1 bryter till största delen ut i barn och ungdomsåren medans typ 2 är en mer livsstilbetingad variant som kommer i vuxenålder. Har man diabetes typ 1 så kommer det att behövas livslång insulinbehandling. Då det vid diabetes typ 2 finns goda förhoppningar om att kunna hitta möjligheter att kunna bli fri från medicinerna och ha ett stabilt blodsocker. När en privatläkare diabetes Stockholm gör en utredning av exempelvis din diabetes typ 2 så har vi som mål att på sikt få dig fri från sjukdom.

När du har en god dialog med din privatläkare diabetes Stockholm så kommer du känna att det ger goda resultat. Genom att ha ett stort förtroende till din läkare som ger dig de bästa råden och behandling för din diabetes så är du i säkra händer. När du tar till dig de livsnödvändiga råden och samarbetar så har du en fantastisk god prognos för ditt liv och din hälsa. När du kommer till Doktor Bo Kuritzéns mottagning så kommer du att slås av att du gjort att helt rätt som valt privatläkare diabetes Stockholm. Här möts du av ett äkta engagemang samt en läkare som har stor insikt när det gäller just diabetes.

Här kan du läsa mer om min verksamhet

Här är vägbeskrivningen till min mottagning