Impotens – Få professionell hjälp

Kontakt Läs mer

Impotens, eller erektil dysfunktion som det också benämns, kan drabba vem som helst, ung som gammal. Mer än hälften av de som drabbas är dock i ålder mellan 40 och 70. Det är dock inte alls ett åldersrelaterat problem utan anledning till att äldre män drabbas i större utsträckning än yngre har snarare att göra med att med åldern ökar risken för andra sjukdomar som i sin tur kan ligga till grund för erektionsproblem och impotens.

Vanliga orsaker till impotens och erektionsproblem

  • Livssituation – En vanlig orsak till impotens kan vara på grund av hur den nuvarande livssituationen för den drabbade ser ut. Relationsproblem, otur i kärlek eller osäkerhet i ett nytt förhållande kan exempelvis vara bakomliggande orsaker till impotens. Ekonomiska bekymmer och sorg i kombination med strass är andra faktorer som också påverkar ens tillvaro och livssituation.
  • Ålder – En persons förmåga att få erektion kan precis som andra funktioner i kroppen påverkas av åldrande. Läkemedel för andra sjukdomar som kommer i hög ålder kan även de påverka en persons förmåga att få erektion.
  • Alkohol och rökning – Alkoholkonsumtion har en bevisat negativ effekt på mannens förmåga att uppnå erektion. Vid missbruk av alkohol tar även levern skada, vilket på sikt kan ge upphov till hormonella störningar som kan försämra erektionsförmågan ytterligare. När det kommer till rökning så blir förmågan att få erektion väsentligt sämre som en direkt följd av att nikotinet som finns i cigaretter drar ihop blodkärlen och på så vis förhindrar erektionen att äga rum.

Impotens – Behandling

Det vanligaste läkemedlet med potenshöjande effekt kommer i form av tablett, men injektioner och salva är också vanligt förekommande. Men behandling av impotens kan ske på många olika sätt då impotens inte bara är en sjukdom som har med penis att göra, exempelvis genom samtal och rådgivning.

Impotens – Alternativa behandlingsmetoder

Förutom de traditionella behandlingsmetoderna mot impotens finns även alternativa behandlingsmetoder som många uppger haft positiv effekt på deras erektionsförmåga. Hypnoterapi är till exempel ett exempel på en alternativ behandlingsmetod som många uppger fungerar.

Det finns två typer av RCT – studier om effekten av hypnos på den sexuella funktionen. Båda studierna är utförda på patienter utan känd organisk underliggande orsak till impotens och man fann att hypnos var säkerställt mer effektivt än placebo i tablettform. Dessa båda studier är utförda av samma forskningsgrupp och man skulle gott önska sig fler studier, från andra forskningsgrupper, för att kunna bekräfta fynden.

Akupunktur mot impotens

Olika typer av akupunktur har testats på patienter med nedsatta sexuella funktioner. I en studie fick nio patienter akupunktur två gånger i veckan under en bestämd tidsperiod. Förbättringar kunde, efter avslutad behandling, noteras hos patienterna som deltog i undersökningen.

När impotensen är borta

För de allra flesta är det en otroligt stor lättnad när erektionen väl fungerar igen och impotensen är borta. Om impotensen har varit ihållande under en längre period kan det därför vara sunt att man för en transparent dialog med sin partner och tar det lugnt i början när man väl ska börja inleda mer intima relationer på nytt efter en längre period utan närkontakt.

Om oss på Bo Kuritzén

Jag heter Bo Kuritzén och driver en liten läkarmottagning på Östermalm i centrala Stockholm. Jag är specialiserad på internmedicin, vilket bland annat omfattar mage (fetma, övervikt och relaterade sjukdomar), tarmar, lever, galla, bukspottkörtel samt hjärta och övrig cirkulation, exempelvis lungor.

I egenskap av läkare har jag även breddat min kompetens genom tjänstgöring på öron-, näsa- och halsklinik, på neurologisk universitets teknik samt även på undervisningssjukhus med inriktning på alkohol- och annan drogproblematik.
Utöver mina kompetenser i egenskap av specialistläkare har jag också stor kompetens och erfarenhet när det kommer till att utföra medicinsk-juridiska utredningar. Detta kan till exempel handla om tvister med försäkringsbolag och försäkringskassan. Utöver sjukvård kan jag också erbjuda mina patienter hälsokontroller, både för företag och enskilda patienter.

Lider du av impotens? Kontakta oss redan idag

Lider du av impotens och är i behov av hjälp i form av behandling eller rådgivning, kontakta då mig, Dr Bo Kuritzén redan idag. Tillsammans ser vi till att förbättra din situation genom snabb och personlig vård och behandling.Utöver mina yrkesmässigt långa erfarenheter och min goda kompetens är jag även skicklig när det kommer till medicinsk rådgivning. Det är centralt att du som patient känner dig trygg i ditt val av vår läkarmottagning och du ska kunna lita på att du får den vård du behöver, när du behöver den.

Du behöver inte lida längre, hör av dig till mig så hjälper jag dig.

Läs mer om impotens här

Här kan du läsa mer om min verksamhet

Här är vägbeskrivningen till min mottagning