Ångest läkare Stockholm

Kontakt Läs mer
Har du drabbats av ångest? Känner du att det är så obehagligt att du behöver söka hjälp gör det genom att komma i kontakt med ångest läkare Stockholm. Ångest är en stark oro eller, ofta rädsla, som tydligt känns i hela kroppen. Även om det är väldigt obehagligt så är det inte farligt med att ha ångest. Börjar det dock begränsa ditt liv och dina levnadsvanor genom att du undviker vissa saker i din vardag bör du hitta en ångest läkare Stockholm som hjälper dig att komma tillrätta med dina besvär, för det finns bra hjälp att få.

Ångest läkare Stockholm kan hjälpa dig

Ångest är en känsla av obehag och du kan känna en oro som gör att du mår mer eller mindre psykiskt dåligt. Exempel på symptom över ångest kan vara ett starkt tryck över bröstet. Ditt hjärta slår allt snabbare och hårdare. Du kan även bli torr i munnen och känna dig yr eller svag i musklerna. Ja, tecknen kan vara många och det allra bästa är då att söka professionell hjälp.

Även om det kan ta tid så går det att lära sig att hantera ångest.

Ångest är en naturlig reaktion och betyder inte att det är någonting fel med dig. Vid ångest reagerar kroppen genom att göra sig redo att hantera situationen och mängden adrenalin och andra stresshormoner ökar. Genom att vi människor är olika hjälper varierande slags behandlingar och det är här ångest läkare Stockholm hjälper dig.

Ångest kommer och går men det är en obehagskänsla. En ångest läkare Stockholm med stor erfarenhet och kunskap i ämnet bör då komma till din hjälp för att utröna hur din ångest ter sig och i vilka situationer den uppkommer. En ångest läkare Stockholm kan också hjälpa dig att leva med ångest till viss del så ditt liv vänds från det negativa till att du får en vardag att se fram emot istället.

Här kan du läsa mer om min verksamhet

Här är vägbeskrivningen till min mottagning