Alkoholism läkare

Kontakt Läs mer
Att behandla och bli fri från alkohol & drogproblematik är svårt, det vet alla som har haft eller idag har bekymmer med sitt missbruk. För att prognosen ska bli god så är det oerhört angeläget att hitta rätt när det avser alkoholism läkare. Alkoholism är ett stort folkhälsoproblem idag och det finns endast ett fåtal effektiva behandlingsmetoder i dagsläget.

När det gäller alkoholberoende så vet man idag att den troligtvis bästa behandlingen är att medicinera bort en stor del av suget utan en massa allvarliga biverkningar. De läkemedlen finns idag och har visat ge ett positivt utslag för behandling om du frågar alkoholism läkare.

Letar du efter en mycket kunnig Alkoholism läkare?

Så det medicinska samt att ha ett gediget stöd i en professionell person så som en läkare, kurator eller psykolog till hands under behandlingen.

En stödperson som är väl medveten om hur svårt det är för patienten att brottas med demonerna kring alkoholen.

Hur vet man då att man är alkoholist och är i behov av vård? Bara att du funderar på det är något att ta på allvar. Det finns mycket information på internet där du kan läsa om olika varningstecken för att det är ett beroende. Du kan också kontakta en duktig läkare med stor erfarenhet så som Doktor Bo Kuritzén Leg. läkare för att få rådgivning kring dina funderingar.

Hur hittar man då rätt i denna uppsjö av så kallade experter när det avser alkoholism läkare?

Framför allt så är det av yttersta vikt att du känner ett förtroende till den läkare som du väljer att genomgå din behandling hos. Sedan gör du klokt i att kolla om den läkaren har arbetat och behandlat patienter med alkoholmissbruk tidigare. Så väg in rutin, kunskap samt bemötande när du söker hjälp alkoholism läkare så kommer du att vara ett steg på rätt väg.

Här kan du läsa mer om min verksamhet

Här är vägbeskrivningen till min mottagning