Patientinformation

Kontakt Läs mer

Patientinformation

Enkla informationsblad som läkare kan kopiera och ge till sina patienter som ex hur man själv behandlar impotens med Caverject®.

Viagra®, Levitra® och Cialis® är förstahandsmedel vid impotens men ibland fungerar dessa läkemedel ej tillfredställande. Då kan man istället använda Caverject®.

Minneslapp för CAVERJECT®

Du ska genomgå GASTROSKOPI